Преводачески услуги

МЕДНИК ЕООД

 

Адрес на офиса:

ул. “Калоян” №8 офис 15

Град:

София 1000

Тел. номер/факс:

(02) 9802280

Мобилен телефон:

088 7 664 622

088 9 314 430

Електронна поща:

office@mednik.com

 

Interpreting & translations

MEDNIK LTD.
 

Address:

8, Kaloyan str., office 15

Town, Country:

1000 Sofia, Bulgaria

Tel./fax:

(+359 2) 9802280

Moble:

(+359) 88 7 664 622

(+359) 88 9 314 430

e-mail:

office@mednik.com